Táin Bó Cúailnge
Cover: Táin Bó Cúailnge trans. Joseph Dunn (1914)